Vår inre teaterscen – metafor för medveten närvaro

Av | april 17, 2016

Nilsonnes bokIn emellan novellskrivande och annat som ingår i livet som exempelvis att handla och laga mat, läser jag boken av Åsa Nilsonne. Boken som Mia, huvudpersonen i min blivande roman, får av sin väninna Serena.

Åsa Nilsonne pratar om vår inre teaterscen, en metafor som liknar en jag själv ibland använder i mitt klientarbete. Jag brukar prata om att vi inom oss har en mängd marionettdockor med olika egenskaper, och att det finns en som styr alla dockor och deras trådar. Alltså den som bestämmer i ditt liv. Den som är mer än dina tankar och känslor. Den som förmår lyfta sig till en metanivå, där du kan betrakta och reflektera över dina tankar och känslor. Samma funktion har Nilsonnes teaterscen. Hon använder teaterscenen för att beskriva medveten närvaro – mindfulness – ett sätt att ta kommandot över sina tankar och känslor. Vem ska få uppträda? Vad väljer jag att lyssna på från min inre teaterscen.

Hon skriver om fyra hörnstenar i medveten närvaro, som hon modifierat från Marsha Linehan:

  • Att observera – att leva i nuet och uppmärksamma känslor, tankar och reaktioner
  • Att beskriva – att sätta ord på det vi uppmärksammar, och skilja sin reaktion från händelsen som utlöste den
  • Att inte döma – att observera och beskriva utan att värdera det du ser som bra eller dåligt
  • Att delta – att delta i det som händer utan att ha uppmärksamheten riktad mot sig själv

De första tre punkterna är även viktiga delar i NVC – Nonviolent Communication, vars förhållningssätt och kommunikationsmodell  jag arbetat mycket med. Även Mia kommer att stöta på den  så småningom. Jag tycker det är fantastiskt att kombinera saker jag brinner för i mitt skrivande!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *