Tjänster

 

Tjänster som Amadora Books & Consulting AB erbjuder:

Jag erbjuder föreläsningar, parrådgivning samt personlig handledning, coaching (mer info under Amadora Books & Consulting) och utvecklande samtal.
Föreläsningar anordnas på nedanstående teman, eller annat tema efter samråd.

Läs mer om coachning/handledning här.

Sedan maj 2019 är jag medlem i Författarcentrum Väst och min presentation hittar du här.

I oktober 2023 blev jag medlem av Sveriges Författarförbund.

Det går även att boka mig via BTJ:s författarsök här.

Eller mejla mig: sylvia@sylvialidennordlund.se

 

Korta föreläsningar/after work/ frukostmöte

Jag kommer gärna och pratar om kommunikation, relationer, stresshantering eller något annat spännande som din grupp eller arbetsplats önskar. Eller varför inte bjuda in mig till er bokklubb för att berätta om mitt författarskap?

Föreläsning/ Författarsamtal runt min roman Allt det du måste

Jag erbjuder föreläsningar med olika teman som återfinns i boken; ”Undvik mobbning och konflikter på arbetsplatsen”, ”På gränsen till utmattning”, ”NVC – Nonviolent Communication på arbetsplatsen”, ”Hur undvika fällorna i parrelationer”. Jag föreläser också om boken som helhet och min författarresa till utgiven bok.

Föreläsning/författarsamtal runt min roman Om du bara vågar

Jag erbjuder föreläsningar på olika teman som finns i boken; ”Hur blir jag en starkare upplaga av mig själv – om självkänsla”, ”Att komma igen efter tuffa tider – efter utmattning”, ”Uppbrott i parrelationen – och barnen då?” Jag föreläser också om boken som helhet och min författarresa till utgiven bok.

Föreläsning/författarsamtal runt min roman Det enda du behöver

Jag erbjuder föreläsningar på olika teman som finns i boken; ”Hur hantera att en förälder håller på att lämna jordelivet”, Parets kommunikation – kärlekens språk”, ”Försoning och acceptans”. Jag föreläser även om boken i sin helhet och min författarresa till fullbordad trilogi.

Feelgood-kommunikation

Föreläsningen handlar om att använda NVC, Nonviolent Communication, för att mötas och skapa samförstånd i stället för missförstånd. Många gånger pratar vi förbi varandra – såväl på arbetet, i skolan och i vårt privata liv med vänner och partner. NVC kan hjälpa oss att mötas på ett annat sätt, mer genuint utifrån våra känslor och behov. Att våga visa vår sårbarhet, tydligt uttrycka det vi behöver och dessutom lyssna till den andra och tillsammans försöka hitta lösningar som tillgodoser bådas behov är ett medel för att må bra i våra relationer.

Nonviolent Communication är en inre verktygslåda för att kommunicera på ett sätt som skapar kontakt och samförstånd. Förhållningssättet bygger på ömsesidighet och respekt med hjälp av en modell på fyra steg för att uttrycka oss – men även för att lyssna. För att få genuin kontakt med andra behöver vi lyssna inåt – på oss själva, våra känslor och våra behov. Vi behöver ta ansvar för att orden vi uttalar är ickeanklagande och ickedömande, så att den andra är beredd att lyssna utan att gå till motattack eller i försvarsställning. Vi behöver även vara genuint beredda att lyssna till den andra och ärligt visa oss i vår mänskliga sårbarhet för att skapa en kommunikation som undanröjer missförstånd och ger samförstånd oavsett om vi tycker lika eller inte. Våra åsikter är egentligen ointressanta medan vår vilja att mötas och förstå varandra är avgörande för om kommunikationen fungerar eller gnisslar.

Feelgood-kommunikation mår vi alla bra av antingen vi är på jobbet, pratar med vår partner eller våra barn eller andra i vår närhet.

Mötas och bemötas – om kommunikation och konflikthantering    

”Efteråt, känner jag att jag har lättare att hantera konfliktsituationer. Jag har blivit bättre på att lyssna”  (Kursdeltagare grundskola)

I vårt liv möter vi konfliktsituationer av olika slag – i arbetslivet och i vårt sociala liv. Att kunna kommunicera för att tydliggöra konflikten och de olika underliggande behoven är en förutsättning för att hantera konflikter på ett fruktbart sätt. Samtidigt är det bra att kunna identifiera konfliktförlopp och förstå hur vi människor oftast reagerar i konfliktsituationer.

Exempel på innehåll:

  • Kognitiva tankemodeller
  • Kommunikation –att uttrycka sig tydligt och lyssna aktivt
  • Konfliktteori

Kontaktskapande kommunikation (med NVC  inriktning)

” Jag tycker att det Du lär ut är intressant och användbart för mig som lärare, mamma, maka och vän osv. Jag önskar få lära mig mer och tycker att det ska bli trevligt att få höra mer från Dig. Tack!” (Kursdeltagare grundskola)

Att beskriva sina känslor och behov på ett ärligt sätt och lyssna uppmärksamt på andras, är grunden i Nonviolent Communication, eller ”giraffspråket” som det också kallas. I boken ”Mer än bara ord- om framgångsrik kommunikation” som nominerades till Årets projektledarbok för 2018, skriver jag ett kapitel om just NVC.

NVC är ett förhållningssätt till sig själv och andra, byggt på ömsesidig respekt, och samtidigt ett språk för att kommunicera med medkänsla.

NVC  är användbart i de flesta situationer kollegor emellan eller med elever och deras föräldrar, eller i alla mellanmänskliga möten. Du kommer att få konkreta verktyg att använda i ditt dagliga liv och arbete.

Exempel på innehåll:

  • Genomgång och olika övningar i NVC
  • Föreläsning varvas med olika övningar, beroende på gruppstorlek

Hur når vi och förstår vi varandra? – om parets kommunikation

Kommunikations- och konflikthanteringsträning med fokus på parrelationer. Kognitiva tekniker blandas med NVC.

Exempel på innehåll:

  • Hur hanterar vi våra olikheter?
  • Hur uttrycker vi känslor och behov?
  • Hur lyssnar vi utan att döma?

Föreläsning och gruppdiskussion varvas.

Kärlekens språk – skapa bättre relation till din partner

Gary Chapman skrev för ett antal år sedan boken ”Kärlekens fem språk”, utgiven i Sverige av Marcus Förlag. Jag pratar om de olika sätten att vilja bli uppskattad på, eller hur vi tar reda på hur vi bäst kan visa vår partner kärlek och uppskattning. och göra det på ett sätt som partnern önskar och tar till sig. Jag kopplar också ihop dessa fem sätt med vad NVC hjälper oss med i detta sammanhang.

Mindfulness

I augusti 2020 blev jag diplomerad Mindfulnessinstruktör och erbjuder kortare kurser liksom enskild handledning i förhållningssätt och teknik.

För mer information, kontakta mig på telefon 0703 194940 eller via mejl sylvia@sylvialidennordlund.se

Du kan även boka mig via Författarcentrum Väst eller BTJ:s Författarsök