Amadora Books & Consulting AB

Amadora heter mitt företag. Min man Stefan och jag hittade på namnet och startade Amadora Hb 1997. I juli 2017 ombildade vi till aktiebolag och heter nu Amadora Books & Consulting AB. Vi äger företaget ihop, men jag är den som är verksam.

Till grund för min verksamhet ligger föreläsningar, samtal, handledning och konflikthantering utifrån bland annat  Nonviolent Communication (NVC, ”giraffspråk”),  relationsstrategier  samt teorier och tekniker från kognitiv beteendeterapi (KBT). Under de senaste åren har jag även ägnat mycket tid åt mitt författarskap. Jag har bland annat deltagit i fem novellantologier, en antologi om kommunikation och fått tre romaner publicerade, både i bokform och som ljudbok och e-bok. Därav det nya namnet på företaget.

I maj 2019 antogs jag som medlem i Författarcentrum Väst där du kan boka mig för framträdanden och min presentation kan du se här.

Sedan augusti 2020 är jag diplomerad Mindfulnessinstruktör.

Förhållningssättet vid handledning och samtal bygger på tanken om vars och ens kompetens och egenansvar. Allt arbete sker med respekt för egen vilja och förutsättningar.  Självklart värnas om allas integritet genom sekretess.

Jag erbjuder föreläsningar (mer info under Tjänster), grupphandledning, parsamtal samt personlig handledning/coachning (utvecklande samtal).

Det viktigaste redskapet i det personliga samtalet är Du själv, med Din erfarenhet och potential. Jag leder samtalet, samt bidrar med  kunskap och reflektioner. Samtalet sker på Dina villkor, i Din takt, med mig som vägledare, som lyssnar och bekräftar  känslor och tankar.

Vi diskuterar olika lösningsförslag och tränar metoder och tekniker för ökad självkännedom  och nya mönster.

Utvecklande samtal, personlig handledning/coachning och parsamtal kan behövas vid olika tillfällen i livet:  

  • I kris – stress, sjukdom, separation, dödsfall och andra krissituationer
  • Inom en parrelation – för att kommunicera bättre, lösa konflikter, hitta tillbaka till varandra eller komma tillrätta med sexologiska problem
  • För personlig utveckling – för ökad medvetenhet om hur tankar, känslor och handling hänger ihop och hur Du tar kommandot över Ditt liv.
  • I arbetssituationen – exempelvis för att hitta struktur och nya strategier, hantera stress, förebygga utmattningssyndrom
  • Vid sjukskrivning/permittering – för att hantera Din situation och komma vidare 

Jag har erfarenhet av handledningsuppdrag för lärare och lärargrupper från förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola samt åt försäkringskassan. Jag handleder även chefer.

Parsamtal kan handla om allt som rör en parrelation, antingen relationen behöver utvecklas eller avslutas.

Ett antal klienter som haft utvecklande samtal/coachning, återkommer med jämna mellanrum för ny ”påfyllning”.

”Stort tack för allt stöd och hjälp igenom mitt livs svåraste period.  Tack för säker guidning. Varje gång har jag kunnat
hem rakare i ryggen och bättre till mods.” (Klient 36 år)

Det är en förmån och en gåva att få följa med människor en bit på deras väg för  att utveckla sig själva och sina liv .

För mer information kontakta mig gärna på telefon 0703 194940 eller via mejl sylvia@sylvialidennordlund.se

(Foto Rebecca Selin)